Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Bór bagienny

Siedlisko ubogie, występujące w bezodpływowych zagłębieniach terenu, ze stagnującymi wodami gruntowymi, utrzymującymi się przez znaczną cześć roku. W warunkach Parku spotykane zwykle w nieckach w pobliżu jezior dystroficznych, łącznie na ok. 10 ha powierzchni leśnej. Tworzy się na torfowiskach wysokich. Typowym zespołem roślinnym związanym z tym siedliskiem jest kontynentalny bór bagienny Vaccinio-uliginosi Pinetum. Drzewostan buduje sosna zwyczajna z domieszką brzozy omszonej. Runo wyróżnia się obecnością charakterystycznych krzewinek: bagna, borówek (m.in. bagiennej) oraz torfowców.