Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Położenie

Park Narodowy "Bory Tucholskie" położony jest w województwie pomorskim, na terenie powiatu chojnickiego, w granicach administracyjnych gmin ChojniceBrusy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego „Bory Tucholskie” /Dz. U. Nr 64, poz. 305/ oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Narodowego „Bory Tucholskie” /Dz. U. Nr 53, poz. 555/ powierzchnia PNBT obejmuje obszar 4.613,04 ha.

Wg rejestru gruntów stan na 31.12.2005 r. Park Narodowy "Bory Tucholskie" zajmuje powierzchnię 4.613,0439 ha.

Podział powierzchni PNBT wg gmin

Gmina
Chojnice
Brusy
PNBT ogółem
Powierzchnia ogólna
4 599.6015
13.4424
4 613.0439
Lasy
3.924.0522
11.717
3 935.7692
Zadrzewienia
0.8302
0
0.8302
Użytki rolne
69.1255
1.4471
70.5726
Wody
530.36
0
530.36
Tereny komunikacyjne
10.7396
0
10.7396
Tereny osiedlowe
4.504
0.2783
4.7823
Tereny różne
36.29
0
36.29
Nieużytki
23.7
0
23.7

Podział powierzchni PNBT wg form własności

Rodzaj gruntów

Grunty Skarbu Państwa w zarządzie trwałym PNBT

Grunty komunalne

Grunty prywatne

Powierzchnia ogólna
4 599,4279
11,506
2,11
Lasy
3.935,7692
0
0
Zadrzewienia
0,8302
0
0
Użytki rolne
70,5726
0
0
Wody
530,36
0
0
Tereny komunikacyjne
0,009
10,7306
0
Tereny osiedlowe
4,0069
0,7754
0
Tereny różne
36,29
0
0
Nieużytki
21,59
0
2,11