Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Kontakt

Park Narodowy "Bory Tucholskie"

ul. Długa 33
89-606 Charzykowy

tel./fax. +48 52 3­9 88 397
e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
godz. 7.30 - 15.30

 

Centrum Edukacji Przyrodniczej

Chociński Młyn 5
89-608 Swornegacie

tel. + 48 52 33 55 127,
tel. + 48 52 33 55 129

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
godz. 7.30 - 15.30

 

Muzeum przyrodnicze:

Chociński Młyn 5
89-608 Swornegacie

tel. + 48 52 33 55 129

godziny wejść na wystawę:
poniedziałek - piątek
godz. 9.00, 11.00, 13.00
sobota
10.15, 12.15, 14.15, 16.15

wymagana rejestracja on-line http://muzeum.pnbt.com.pl/zarezerwuj-wizyte

 

Zagroda Pokazowa Zwierząt

Chociński Młyn 5
89-608 Swornegacie

tel. + 48 52 33 55 129
godziny wejść do zagrody:
poniedziałek - piątek
godz. 10.15, 12.15, 13.45
sobota
co 1 h od 10.15  do 16.15

 

Inspektor ochrony danych:
Kamila Rekowska
e-mail: iodo@pnbt.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefony alarmowe

Dyrekcja Parku -  tel. 52 3­9 88 397
Straż pożarna Chojnice - tel. 52 3­9 60 000,    998 
Komenda Powiatowa Policji - tel. 52 3­9 56 105,   997 

 
 

Pracownicy PNBT

Dyrektor Parku Janusz Kochanowski 52 39 88 397 j.kochanowski@pnbt.com.pl
Zastępca Dyrektora Adrzej Ciężki 52 39 88 397
wew. 34
a.ciezki@pnbt.com.pl
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU
 Sekretarka Kamila Rekowska 52 39 88 397
wew. 32
sekretariat@pnbt.com.pl
POSTERUNEK STRAŻY PARKU
Komendant Straży Parku Stefan Pestka 52 39 88 397
wew. 37
s.pestka@pnbt.com.pl
Zastępca Komendanta Straży Parku Wojciech Wąchała 52 39 88 397
wew. 37
straz@pnbt.com.pl
Strażnik Straży Parku Marcin Rosiński 52 39 88 397 wew. 37 m.rosinski@pnbt.com.pl
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR
Specjalista ds. kadr i osobowych Marta Rolbiecka 52 39 88 397
wew. 39
 m.rolbiecka@pnbt.com.pl
ZESPÓŁ DS. EKONOMICZNYCH
Główny księgowy Joanna Miszewska 52 39 88 397
wew. 35
 j.miszewska@pnbt.com.pl
Za-ca głównego księgowego Karolina Greinke-Sznajder 52 39 88 397
wew. 36
k.greinke-sznajder@pnbt.com.pl
Starszy księgowy Danuta Ciężka 52 39 88 397
wew. 40
d.ciezka@pnbt.com.pl
Starszy księgowy Monika Ochojna 52 39 88 397
wew. 36
m.ochojna@pnbt.com.pl
Księgowy Angelina Synak 52 39 88 397
wew. 40
a.synak@pnbt.com.pl
SEKCJA DS. ADMINISTRACJI
Starszy referent ds. administarcji Kamila Trzebiatowska 52 39 88 397
wew.43
k.trzebiatowska@pnbt.com.pl
Referent ds. administracji Elwira Drobinska 52 39 88 397
wew. 43
e.drobinska@pnbt.com.pl
DZIAŁ OCHRONY ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
Główny specjalista ds. ochrony przyrody Wojciech Błoniarz 52 39 88 397
wew. 42
w.bloniarz@pnbt.com.pl
Konserwator obwodu ochronnego Jacek Pestka 52 39 88 397
wew. 42
j.pestka@pnbt.com.pl
Konserwator obwodu ochronnego Ewa Tokarska 52 39 88 112 e.tokarska@pnbt.com.pl bachorze@pnbt.com.pl
Konserwator obwodu ochronnego Krzysztof Bosek 52 39 88 290 debowa.gora@pnbt.com.pl
Konserwator obwodu ochronnego Sebastian Folega 52 39 81 218 drzewicz@pnbt.com.pl
DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA PARKU I OCHRONY PRZYRODY
Główny specjalista do spraw udostępniania Parku (muzeum) Magdalena Kochanowska 52 33 55 129 m.kochanowska@pnbt.com.pl
Główny specjalista ds. ochrony przyrody (GIS, Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie, zagospodarowanie przestrzenne) Agnieszka Turowska 52 39 88 397
wew. 41
a.turowska@pnbt.com.pl
Główny specjalista ds. ochrony przyrody (ochrona zwierząt, wędkarstwo, badania naukowe) Karolina Lubińska 52 39 88 397
wew. 41
k.lubinska@pnbt.com.pl
Starszy specjalista ds. ochrony przyrody (Natura 2000, Zagroda Pokazowa Zwierząt) Maria Chybowska 52 33 55 129 m.chybowska@pnbt.com.pl
Starszy specjalista ds. edukacji (edukacja, zajęcia dydaktyczne - zamówienia) Beata Grabowska 52 33 55 127 b.grabowska@pnbt.com.pl
Specjalista ds. udostępniania Parku (edukacja, turystyka, wycieczki - zamówienia) Anna Szulta 52 33 55 127 a.szulta@pnbt.com.pl
Specjalista ds.udostępniania Parku (Muzeum) Maciej Kędzia 52 33 55 129 m.kedzia@pnbt.com.pl
Specjalista ds.udostępniania Parku (Zagroda Pokazowa Zwierząt) Anna Smugała 52 33 55 129 a.smugala@pnbt.com.pl