Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Karta Dużej Rodziny

Na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, przysługują następujące uprawnienia:
1. Zwolnienie z opłat za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
2. 50% ulgi od opłaty za wypożyczenie roweru na 1 dzień.
3. 50% ulgi od opłaty za jednodniowe zezwolenie na amatorski połów ryb.

Zapraszamy!

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny znaleźć można na portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej tutaj