Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

”Kaszubska Marszruta”

Kaszubska Marszruta to system szlaków rowerowych rozciągających się na terenie powiatu chojnickiego. Wybudowane trasy rowerowe liczą ok. 200 km, wyróżniamy ścieżki wytyczone w bezpiecznej odległości od ruchliwej szosy, zlokalizowane w tak zwanych pasach przeciwpożarowych. Szlaki rowerowe poprowadzone zostały, także drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu oraz drogami szutrowymi i gruntowymi. Kaszubska Marszruta to także infrastruktura turystyczna: tablice informacyjne, przystanki rowerowe, parkingi, kładki – mosty.

System ścieżek umożliwia łatwą i przyjemną turystykę rowerową, tym samym zachęca do aktywnego spędzania czasu, często z całą rodziną. Szlaki pozwalają w atrakcyjny sposób, pośród bogactwa przyrodniczego powiatu chojnickiego, zwiedzić najciekawsze miejsca regionu pod względem przyrodniczym, kulturowym i historycznym.

Na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” wybudowano ok. 3,1 km tras Kaszubskiej Marszruty na odcinku Bachorze – Małe Swornegacie oraz wzdłuż północnej granicy Parku w Drzewiczu.

Projekt realizowany jest wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach oraz gminy: Brusy, Chojnice, Konarzyny. Partnerami w projekcie są Park Narodowy „Bory Tucholskie” oraz nadleśnictwa: Przymuszewo i Rytel.

Kaszubska Marszruta powstała w ramach projektu "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta", współfinansowanego jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.


 

Dostępne szlaki Kaszubskiej Marszruty:

Kaszubska Marszruta (szlak rowerowy, żółty)

Przebieg: Jezioro Chrzykowskie – Charzykowy – Wolność – Łukomie – Kopernica – Babilon most – Chociński Młyn – Swornegacie – Drzewicz – Czernica – Męcikał Struga – Męcikał – Dąbrówka – Duża Klonia – Mylof – Rytel Dworzec – Rytel – Gutowiec – Nieżurawa – Czersk 
Długość: 66,1 km 

Kaszubska Marszruta (szlak rowerowy, zielony)

Przebieg: Chojnice – Klawkowo – Powałki – Kłodawka – Mylof – Okręglik – Giełdon – Czarniż – Kinice – Kosobudy – Brusy – Żabno – Męcikał 
Długość: 41,8 km 

Kaszubska Marszruta (szlak rowerowy, czerwony)

Przebieg: Charzykowy – Stary Młyn – Funka – Bachorze – Małe Swornegacie – Chociński Młyn – Swornegacie – Drzewicz – Wielkie Chełmy – Czyczkowy – Brusy-Jaglie – Brusy – Kosobudy – Chłopowy – Bielawy – Sienica – Czersk 
Długość: 55,8 km 
 

Kaszubska Marszruta (szlak rowerowy, czarny)

Przebieg: Konarzyny – Żychce – Nowa Karczma – Kiełpin – Binduga – Nierostowo – Zielona Chocina – Jonki – Zielona Huta – Chociński Młyn – Konarzynki – Konarzyny 
Długość: 32,6 km 
 

Łącznikowy szlak czarny Męcikał-Kłodawka łączący szlak żółty z zielonym i domykający szlak zielony.

 

W 2015 r. została wydana mapa „Kaszubska Marszruta Trasy rowerowe” w skali 1:60 000.

Mapę można nabyć w niektórych punktach informacji turystycznej powiatu chojnickiego lub pobrać wersję elektroniczną.