Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

KRÓLESTWO PROTISTY PROTISTA

PROTISTY GRZYBOPODOBNE

Należy tu  kilka grup protista zaliczanych kiedyś do grzybów. Obecnie na podstawie badań sekwencji DNA grzybów i śluzowców, zaliczono śluzowce do królestwa protista.

ŚLUZOWCE MYXOMYCOTA

To organizmy odżywiające się cudzożywnie, występujące we wszystkich ekosystemach lądowych świata, głównie w zbiorowiskach roślinnych. Śluzowce są małą grupą organizmów, do której zalicza się około 1000 taksonów. Ich pozycja systematyczna, na przestrzeni wieków, ulegała zmianie, gdyż łączą w sobie cechy grzybów i zwierząt. Stąd przez wiele lat były zaliczane do królestwa grzybów Fungi, a od 2001 roku są zaklasyfikowane do królestwa Protisty. Pomimo to, z racji zasiedlania podobnych siedlisk co grzyby, są często uwzględniane w badaniach mykologicznych.

W Parku Narodowym „Bory Tucholskie” występują śluzowce zaliczane do bardzo pospolitych w skali naszego kraju, takie jak:

  • wykwit zmienny typowy Fuligo septica var. septica
  • rulik nadrzewny Lycogala epidendrum.

Ale także gatunki bardzo rzadkie, jak chociażby: paździutek szorstkozarodnikowy Symphytocarpus trechisporus, który jest umieszczony na Czerwonej liście śluzowców rzadkich w Polsce.

 
Gruzełek cynobrowy Nectriacinnabariana fot. M. Kochanowska

Gruzełek cynobrowy Nectriacinnabariana fot. M. Kochanowska

Wykwit zmienny fuligo septica var. septica fot. M. Kochanowska

Wykwit zmienny fuligo septica var. septica fot. M. Kochanowska

Fuligo septica var. candida fot. A. Salamaga

Fuligo septica var. candida fot. A. Salamaga

Lycogala epidendrum fot. A. Salamaga

Lycogala epidendrum fot. A. Salamaga

Symphytocarpus trechisporus fot. A. Salamaga

Symphytocarpus trechisporus fot. A. Salamaga

 
 

Pliki do pobrania: