Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Ptaki

Ptaki to, spośród kręgowców, najliczniej reprezentowana w Parku grupa zwierząt.  Siedliska Parku są zdominowane przez bór świeży, jednak duża liczba różnego typu jezior, torfowiska, wrzosowiska i łąki powodują, że spotkać możemy tu niezwykle ciekawe gatunki.

Podczas inwentaryzacji ptaków zarówno lęgowych, jak i przelotnych, wykonanej na potrzeby Planu Ochrony w roku 2001, wykazano obecność 97 gatunków.  Po 20 latach liczba ta uległa pewnym zmianom. Na podstawie licznych obserwacji i monitoringów, prowadzonych przez pracowników Służby Parku oraz dzięki zmianom, jakie zachodzą  w przyrodzie Parku, obecnie wykazano 163 gatunki ptaków (w tym 118 gatunków lęgowych). Ochronie prawnej podlega 152 gatunków, dodatkowo 28 znajdują się w załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Do ciekawszych gatunków, na które warto zwrócić uwagę, należą m.in. bielik, puchacz, sóweczka, włochatka, błotniak stawowy, żuraw, czajka, zimorodek, lelek czy lerka.

Opisy wybranych gatunków można znaleźć poniżej.

 

Pliki do pobrania:

 

Ptaki