Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Muzeum przyrodnicze

Pod koniec 2018 roku, w Chocińskim Młynie rozpoczęto budowę muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Środki na budowę pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz z dotacji z Ministerstwa Środowiska (budżetu państwa). Budynek muzeum budowany jest na miejscu nieistniejącego dworu pochodzącego prawdopodobnie z XIX wieku i w maksymalnym stopniu ma zachować jego charakter. Nowoczesna wystawa przyrodnicza, planowana na parterze obiektu, zakresem tematycznym obejmować będzie najciekawsze elementy środowiska przyrodniczego Parku.

Otwarcie muzeum dla zwiedzających planowane jest na rok 2021 r.

Więcej informacji na temat projektu „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego” oraz zdjęcia z kolejnych etapów budowy muzeum znaleźć można w zakładce „Realizowane projekty”:

https://www.pnbt.com.pl/program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko-677