Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Ssaki

Na obszarze Parku zanotowano występowanie 43 gatunków ssaków:

  • 5 z rzędu owadożernych Insectivora,
  • 9 z rzędu nietoperzy Chiroptera,
  • 2 z rzędu zajęczaków Lagomorpha,
  • 12 z rzędu gryzoni Rodentia,
  • 10 z rzędu drapieżnych Carnivora,
  • 5 gatunki parzystokopytnych Artiodactyla.

Ochroną ścisłą objętych jest 10 gatunków, a częściową 12.

Park Narodowy "Bory Tucholskie" z punktu widzenia wymagań środowiskowych ssaków oferuje pozornie słabo zróżnicowane warunki przyrodnicze, bowiem blisko 85% zajmują środowiska leśne, głównie świeże bory sosnowe. W tym leśnym krajobrazie znaczącą rolę dla bogactwa gatunkowego fauny mają zbiorniki i cieki wodne. Poza tymi środowiskami na bogactwo gatunkowe pozytywnie wpływa obecność innych środowisk leśnych: borów bagiennych oraz niewielkie fragmenty lasów liściastych - łęgów i olsów, a także różnego typu tereny otwarte - łąki, pastwiska, wrzosowiska i torfowiska. Spośród dotychczas zinwentaryzowanych gatunków poniżej prezentujemy kilka ciekawszych gatunków z poszczególnych rzędów:

 
Jelonek fot. K. Lubińska

Jelonek fot. K. Lubińska

Lochy z młodymi fot. S. Pestka

Lochy z młodymi fot. S. Pestka

Sarna fot. K. Lubińska

Sarna fot. K. Lubińska

Wiewiórka fot. S. Pestka

Wiewiórka fot. S. Pestka

Zając fot. S. Pestka

Zając fot. S. Pestka

Jelenie fot. M. Chybowska

Jelenie fot. M. Chybowska

 
 
 

Ssaki