Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Czym skorupka za młodu nasiąknie

Program edukacji ekologicznej pt.:. „Czym skorupka za młodu nasiąknie ... czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas” służy kształtowaniu u dziecka aktywnej postawy przyjaznej dla przyrody. Został opracowany z myślą o wychowaniu pokolenia młodych ludzi, wrażliwych na problemy ekologiczne, którzy w przyszłości będą partnerami w zarządzaniu środowiskiem. Autorami programu są pracownicy Gorczańskiego Parku Narodowego: Krystyna Tomasiewicz oraz Mariola Stefanik.
Adresatami programu są uczniowie i nauczyciele klas I - III szkoły podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów cennych przyrodniczo, chronionych i ich otulin.
W 2006 roku Park Narodowy „Bory Tucholskie” nawiązał ścisłą współpracę z Gorczańskim Parkiem Narodowym w zakresie edukacji. Autorki Programu przeszkoliły Pracownika PNBT Beatę Grabowską, która stała się koordynatorem lokalnym tego projektu i zaczęła prowadzić warsztaty dla na nauczycieli z naszego regionu. W całym cyklu szkoleń uczestniczyło, w latach 2006-2008, 63 nauczycieli z powiatu chojnickiego. Nauczycielom tym zostały przekazane pomoce dydaktyczne w postaci bezpłatnego pakietu edukacyjnego, który w znaczący sposób ułatwia prowadzenie zajęć z dziećmi realizującymi w/w program.

Więcej informacji na temat projektu można  znaleźć na stronie www.czymskorupka.pl

Poniżej prezentujemy sprawozdania nauczycieli z realizacji zajęć w ramach programu edukacji ekologicznej pt.: „Czym skorupka za młodu nasiąknie ... czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas”

Dokarmianie ptaków - kl. II c ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach

W Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach realizowany jest autorski program edukacji ekologicznej dla klas I – III, opracowany w Zespole Edukacji i Udostępniania Gorczańskiego Parku Narodowego „Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli jak pokochać przyrodę, aby ona pokochała nas”. Już drugi rok klasa II c wraz ze swoją wychowawczynią p. Zenobią Spichalską zmaga się z odkrywaniem tajemnic przyrody. Program służy kształtowaniu aktywnych postaw sprzyjających ochronie środowiska naturalnego. Uwrażliwienie na przyrodę i rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych prowadzi do poznawania roli człowieka w środowisku oraz uświadomienia odpowiedzialności za stan otoczenia przyrodniczego.

Większość tematów jest przeznaczona do realizacji w terenie - w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, jednak są i takie, które wymagają wcześniejszych przygotowań.
W miesiącu listopadzie klasa rozpoczęła akcję dokarmiania ptaków zimą. Na początku należało zapoznać się z gatunkami ptaków pozostających w naszym kraju na zimę, a następnie, przygotowania obejmowały założenie klasowego i szkolnych karmników, oraz przygotowanie „Słoninek dla ptaków”. Uczniowie z wielką przyjemnością podjęli działania w ramach akcji. Na zajęciach wraz z wychowawcą przygotowali ‘Słoninki dla ptaków”, rozwiesili je wokół szkoły na szkolnym zieleńcu Prace polegać będą na systematycznej obserwacji, dokarmianiu i wypełnianiu klasowego kalendarza obserwacji. Uczniowie zakończą prace napisaniem opowiadania na temat: „Pewnego dnia w moim karmniku” na zajęciach z edukacji polonistycznej. Dokarmianie ptaków trwać będzie od listopada do kwietnia.

Zenobia Spichalska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnicach

Bezkrwawe łowy klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach

Po raz kolejny uczniowie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach wraz z wychowawczynią Zenobią Spichalską odwiedzili Siedzibę Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach. Realizując temat programu innowacyjnego „Czym skorupka...” pod nazwą „Kumkająca straż naszych łąk, czyli jak polubić ... żaby” uczniowie spotkali się z pracownikiem PNBT panią Marią Chybowską. Udało im się uczestniczyć we wspólnej wyprawie terenowej i ... bezkrwawych łowach, dzięki którym możliwe stały się bardzo bliskie spotkania z płazami, mieszkańcami naszych łąk i ogrodów – żabami, ropuchami i traszkami. Obserwacja zwierząt z bliska, w ich naturalnym środowisku przysporzyła dzieciom wielu wrażeń i emocji. Dzieci oglądały wyłowiony wcześniej skrzek (i larwy owadów przy okazji!), obserwowały pływające traszki i żaby. Trzymane w dłoniach ropuchy przyjemnie rechotały i wydawały dźwięki układające się w pieśni godowe.

Dzieci łatwo zaobserwowały, że głosy sympatycznych płazów wzmacniane są przy pomocy rezonatorów, czyli worków głosowych. Prawdziwy żabi koncert dała uczniom wyłowiona żaba jeziorkowa. Uzupełnieniem zajęć terenowych była prezentacja multimedialna poświęcona żabom i ropuchom zorganizowana w sali wykładowej. Z wielkim zainteresowaniem uczniowie wysłuchali wiadomości, a później sami kolorowali traszki i rysowali samca żaby w jego barwach godowych. Później, już w szkole uczniowie dzielili się ważeniami i zapamiętanymi informacjami z życia płazów, brali też udział w klasowym żabim –quizie. Zajęcia w PNBT na długo pozostaną w ich pamięci. Bardzo za nie dziękują pracownikom PNBT.
Ps. Podczas bezkrwawych łowów zorganizowanych w terenie nie ucierpiała żadna żaba, traszka czy ropucha, wszystkie one wróciły do swego naturalnego środowiska.

Zenobia Spichalska, SP3 Chojnice  fotografie: Marzena Radtke