Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Rok 2023

W dniu 22 czerwca 2023 roku została  podpisana umowa nr MZ.0290.1.12.2023  pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach.

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na realizację 12 działań w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 789 853,86 zł. Umowa będzie realizowana do 15 grudnia 2023 r. i obejmuje następujący zakres prac:

I. Działania związane z gospodarką leśną.

 1. Eliminacja czeremchy amerykańskiej z obszaru Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

Działanie obejmuje przycinanie starszych osobników na wysokości 1 m, ręczne obrywanie tegorocznych pączków i rozwijających się pędów, wyrywanie siewek – 488 rbh

 1. Wykonanie dolesień luk i przerzedzeń. Zakładanie nowych grodzeń.

Działanie obejmuje zakup sadzonek Dbb 2/0, Brzb 2/0, Lp 2/0 wraz z transportem szt./km 4700/200, zdarcie pokrywy na talerzach  4700 szt., sadzenie wielolatek w jamkę 4700 szt., zakup materiałów do grodzeń w postaci słupków Db lub Md w ilości 11,3 m3, wykonanie paskowania i ich rozwiezienie. Wykonanie grodzenia poprzez rozpięcie siatki leśnej na słupach drewnianych- 440 mb.

 1. Porządkowanie dna lasu w ramach prewencji przeciwpożarowej. Działanie obejmuje porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych z materiałów łatwopalnych w pasie o szerokości 30 m – 252 h.
 2. Prewencja przeciwpożarowa. Dyżury przeciwpożarowe. Dyżury przeciwpożarowe pełnione przez kierowców dyżurnych 600 h, i konserwatorów obwodów ochronnych – 850 h
 3. Pozyskanie drewna w trakcie wykonywania trzebieży późnych. Pozyskanie i zrywka drewna o łącznej masie 2844  m ³.

II. Inne działania związane z gospodarką leśną.

 1. Czynna ochrona borów chrobotkowych. Działanie obejmuje ręczne wyniesienie martwego drewna znajdującego się w dnie lasu do dróg wywozowych, a następnie przewiezienie do miejsca składowania. Powierzchnia zabiegu 12,63 ha.
 2. Odsłanianie brzegu jeziora Gacno Wielkie. Działanie obejmuje wycinanie, wyrywanie drzew, krzewów i krzewinek oraz wynoszenie usuniętego materiału.
 1. Utrzymanie czystości na szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Działanie obejmuje utrzymanie czystości na wszystkich szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych w parku – 1872 h, dzierżawę pojemników na śmieci -  24 szt., oraz wywóz pojemników z odpadami – 14 szt.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa osób poruszających się na szlakach turystycznych.

Działanie obejmuje usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu turystów przebywających na szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych (pilarz motorniczy – 80 h, pracownik pomocniczy – 80 h, ciągnik zrywkowy 32 h), oraz usunięcie gałęzi (których usunięcie w sposób tradycyjny z ziemi jest niemożliwe) wzdłuż szlaków, ścieżek dydaktycznych, przez pilarza z podnośnika koszowego – 28 h.

 1. Przebudowa mostu drewnianego nad Strugą Siedmiu Jezior. Zadanie obejmuje posadowienie nowego drewnianego mostu o długości 10,20 m i szerokości 5,50 m na istniejących fundamentach betonowych wraz z montażem płyt przejściowych i odwodnienia.
 1. Utrzymanie funkcjonalności ścieżki botanicznej przy siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach, ul. Długa 33.

Zadanie obejmuje pielęgnację ścieżki poprzez utrzymanie nasadzeń, zapewnienie bezpieczeństwa, czystości i estetyki ścieżki w okresie od IV do końca X.

III. Badania naukowe.

 1. Wpływ czynników środowiskowych na poziomy kwasu usninowego w porostach Cladonia mitis i Cladonia uncialis występujących w siedliskach leśnych i nieleśnych Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Badanie obejmuje:

 1. Prace terenowe, które prowadzone będą na 6 stanowiskach badawczych (3 stanowiska na siedliskach borów chrobotkowych i 3 na siedliskach nieleśnych muraw napiaskowych) w następującym zakresie:
 • montaż, konfiguracja pomiarowa i obsługa rejestratorów do pomiaru temperatury i wilgotności gleby oraz natężenia światła
 • zbiór niewielkich prób wybranych gatunków porostów do analiz laboratoryjnych
 • badania aktywności fitosyntetycznej
 • badania glebowe
  1. Prace kameralne, laboratoryjne
 • opracowanie i analiza danych klimatycznych uzyskanych przez rejestratory
 • określenie zawartości kwasu usninowego w porostach
 • określenie zawartości chlorofilu a, b i karotenoidów w porostach
 • analiza laboratoryjna parametrów glebowych
 • opracowanie danych, analizy numeryczne, statystyczne i GIS-owe oraz przygotowanie raportu końcowego
 
 

Rok 2022

W dniu 27 lipca 2022 roku została  podpisana umowa nr EZ.0290.1.11.2022  pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach.

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na realizację 10 działań w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 453 662,52 zł. Umowa będzie realizowana do 15 grudnia 2022 r. i obejmuje następujący zakres prac:

I. Działania związane z gospodarką leśną.

 1. Prace pomocnicze związane z jesiennym poszukiwaniem szkodników sosny i innych gatunków. Jesienne poszukiwania owadów w ściole – 135 szt.
 1. Prace pomocnicze związane z pozostałymi pracami prognostycznymi. Działanie obejmuje ocenę merytoryczną dokumentacji  ochrony lasu przez ZOL – 6 rbh.
 1. Eliminacja czeremchy amerykańskiej z obszaru Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

Działanie obejmuje przycinanie starszych osobników na 1 m, obrywanie pączków i rozwijających się pędów, wyrywanie siewek – 355 rbh. Zabieg wykonywany w 3 etapach. Pierwszy etap na powierzchni 8,21 ha, drugi na pow. 7,96 ha, trzeci etap na pow. 5,85 ha. Łączna pow. zabiegu 8,96 ha.

 1. Pozyskanie drewna w trakcie wykonywania trzebieży późnych. Pozyskanie i zrywka drewna o łącznej masie 2600  m ³.
 1. Porządkowanie dna lasu w ramach prewencji przeciwpożarowej. Porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych z materiałów łatwopalnych. Pracochłonność – 203 rbh.
 1. Prewencja przeciwpożarowa. Dyżury przeciwpożarowe. Dyżury kierowców dyżurnych do obsługi samochodu patrolowo- gaśniczego/ciągnika. Dyżury konserwatorów obwodów ochronnych (osoby zastępujące) – 1265 rbh.

II. Inne działania związane z gospodarką leśną.

 1. Utrzymanie czystości na szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Działanie obejmuje:
 • Zlecenie usługi utrzymania czystości na wszystkich szlakach i ścieżkach dydaktycznych, miejscach postoju pojazdów, wzdłuż ścieżki rowerowej Kaszubska Marszruta wraz z obrzeżem drogi powiatowej, cumowisko łodzi itp. Zlecenie obejmować będzie także zgłaszanie wszelkich uszkodzeń infrastruktury turystycznej i wykonywanie drobnych napraw w terenie, w okresie letnim od 01.04 do 30.09.2021 r. – 1872 godziny.
 • Wywóz odpadów zebranych na terenie Parku ( zaplanowano ok. 20 wywozów, pojemników o pojemności od 240 l do 1 100 l), realizowany w sezonie turystycznym – od 01.04 do 30.09.2022 r. Zadanie obejmuje także dzierżawę 24 pojemników na odpady
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osób poruszających się po szlakach turystycznych.

Działanie obejmuje:

 • Usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu turystów przebywających na szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych
 • Usunięcie gałęzi (których usunięcie w sposób tradycyjny z ziemi jest niemożliwe) wzdłuż szlaków, ścieżek dydaktycznych, przez pilarza z podnośnika koszowego.
 1. Doposażenie turystycznej infrastruktury terenowej  Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.  Działanie obejmuje:
 • Wykonanie i montaż drewnianych rosochatek wraz z tabliczkami oznakowania szlaków i ścieżek dydaktycznych Parku

a) rosochatek z drewna iglastego mocowanych w podstawie z drewna liściastego wkopanej w ziemi. Całość okorowana, malowana drewnochronem – kolorystyka ciemny orzech – 15 sztuk. ;

b) tablic kierunkowych z grotem o wymiarach 45x15 cm w ilości 53 sztuk.;

c) tablic kierunkowych prostokątnych o wymiarach 40x20 cm w ilości 14 sztuk.

 • Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z piktogramami wraz ze stelażem

a) tablic informacyjnych z piktogramami o wymiarach ok. 110x25 cm w ilości 23 sztuk.;

b) stelaże do tablic informacyjnych o wymiarach 110x30 cm, na jednym słupie dębowym lub modrzewiowym wkopanym na głębokość ok. 40 cm w ziemię i zaimpregnowanym. Tylnia część zabudowana sklejką wodoodporną z ramą. Cały stelaż zaopatrzony w daszek. Całość okorowana, malowana drewnochronem- kolorystyka ciemny orzech.

 • Wykonanie i montaż drewnianych ławek na punkcie widokowym w Bachorzu – 2 szt.;
 • Wykonanie i montaż drewnianych stojaków na rowery – 10 szt.
 1. Utrzymanie funkcjonalności ścieżki botanicznej przy siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach, ul. Długa 33.

Zadanie obejmuje pielęgnację ścieżki poprzez utrzymanie nasadzeń, bezpieczeństwa, czystości i estetyki ścieżki.             

 
 

Rok 2021

W dniu 26 sierpnia 2021 roku została  podpisana umowa nr EZ.0290.1.12.2021 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach.

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na realizację 12 działań w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 454 976,38 zł. Umowa będzie realizowana do 15 grudnia 2021 r. i obejmuje następujący zakres prac:

 

I. Działania związane z gospodarką leśną.

 1. Porządkowanie dna lasu w ramach prewencji przeciwpożarowej. Porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych z materiałów łatwopalnych z powierzchni 14,53 ha. Pracochłonność – 203 rbh.
 1. Eliminacja czeremchy amerykańskiej z obszaru Parku Narodowego „Bory Tucholskie” wraz z porządkowaniem terenu po nawałnicy. Działanie obejmuje:
 • Eliminację czeremchy amerykańskiej – zabieg wykonywany w 2 etapach na powierzchni 1,36 ha, i w jednym etapie na powierzchni 5,45 ha. Zaplanowano ręczne obrywanie tegorocznych pączków i pędów, oraz wyrywanie osobników mniejszych niż 1 m – 331 rbh.
 • Porządkowanie terenu z pozostałości po nawałnicy na powierzchni 5,80 ha. Pracochłonność – 476/132 rbh/mth.
 1. Prace pomocnicze związane z jesiennym poszukiwaniem szkodników sosny i innych gatunków. Jesienne poszukiwania owadów w ściole – 135 szt.
 1. Prace pomocnicze związane z próbnym poszukiwaniem owadów, zbiorem jaj, itp. Ścinka drzew na płachtę wraz z przeliczeniem ilości gąsienic – 30 rbh.
 1. Prace pomocnicze związane z pozostałymi pracami prognostycznymi. Działanie obejmuje:
 • Wizyty ZOL na terenie Parku – 1 wizyta.
 • Ocena merytoryczna dokumentacji z ochrony lasu przez ZOL – 12 rbh.
 1. Wzbogacanie składu gatunkowego stref przejściowych. Wykonanie poprawek poprzez:
 • Zakup sadzonek Jarząba pospolitego 2/0 – 300 szt.;
 • Zdarcie pokrywy na talerzach – 300 szt.;
 • Sadzenie wielolatek w jamkę – 300 szt.
 1. Ochrona przeciwpożarowa.
 • Zakup i montaż urządzeń nadawczo-odbiorczych, które będą zamontowane następująco:

a) w samochodach służbowych – radiotelefony działające z antenami – 8 szt.;

b) w punktach stacjonarnych radiotelefony DMR bazowe z antenami – 2 szt.;

c) radiotelefony przenośne DMR do komunikacji z pojazdami i stacjami bazowymi – 10 szt.

 • Prace instalacyjno-montażowe.
 1. Wykonanie dolesień luk i przerzedzeń. Zakładanie nowych grodzeń. Działanie obejmuje:
 • Zakup sadzonek: Brzb 2/0 - 1100 szt. wraz z  transportem – 100 km;
 • Uprzątnięcie powierzchni z pozostałości po nawałnicy – 0,23 ha;
 • Zdarcie pokrywy na talerzach – 1100 szt.;
 • Sadzenie wielolatek w jamkę – 1100 szt.;
 • Zakup materiałów do grodzeń: słupów Md lub Db wraz z transportem – 7,50 m3;
 • Paskowanie słupów, rozwiezienie słupów i siatki, wykonanie grodzenia – 434 m.
 1. Pozyskanie drewna w trakcie wykonywania trzebieży późnych. Pozyskanie i zrywka drewna o łącznej masie 2034  m ³.

 

II. Inne działania związane z gospodarką leśną.

 1. Utrzymanie czystości na szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Działanie obejmuje:
 • Zlecenie usługi utrzymania czystości na wszystkich szlakach i ścieżkach dydaktycznych, miejscach postoju pojazdów, wzdłuż ścieżki rowerowej Kaszubska Marszruta wraz z obrzeżem drogi powiatowej, cumowisko łodzi itp. Zlecenie obejmować będzie także zgłaszanie wszelkich uszkodzeń infrastruktury turystycznej i wykonywanie drobnych napraw w terenie, w okresie letnim od 01.04 do 30.09.2021 r. – 1872 godziny.
 • Wywóz odpadów zebranych na terenie Parku ( zaplanowano ok. 26 wywozów, pojemników o pojemności od 240 l do 1 100 l), realizowany w sezonie turystycznym – od 01.04 do 30.09.2021 r.
 1. Doposażenie turystycznej infrastruktury terenowej  Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.  Działanie obejmuje:
 • Wykonanie i montaż symbolicznych półbram do Parku wraz z tablicami w drewnianych ramach:

a) stelaża w postaci półbramy do Parku. Symboliczne półbramy składają się z jednego skrzydła o wymiarach: wysokość ok. 4 m, długość ok. 5,5 m. Konstrukcja drewniana wykonana z kłód i wyrzynków sosnowych wkopanych w ziemię, połączona ukośną kłodą. Części wkopane w ziemię na głębokość 1,0 m opalone lub zabezpieczone impregnatem. Główny słup zaopatrzony w daszek. Stelaż wyposażony w ławkę, wykonaną z tarcicy liściastej lub sosnowej – 4 szt.;

b) tablicy z mapą Parku o wymiarach 110 x 110 cm z drewnianą ramą – 4 szt.;

c) tablicy z regulaminem Parku o wymiarach 110 x 110 cm z drewnianą ramą – 4 szt.;

d) tablicy urzędowej z napisem Park Narodowy „Bory Tucholskie” o wymiarach 120 x 40 cm, podłoże blacha ocynkowana, z drewnianą ramą – 4 szt.;

e) tablicy ogłoszeń o wymiarach 80 x 80 cm z drewnianą ramą – 4 szt.

 • Wykonanie i montaż stelaża wraz z tablicami, przy siedzibie Parku:

a) drewnianego stelaża wykonanego z krawędziaków sosnowych o wymiarach 15 x 15 cm, o wysokości ok. 300 cm, wkopanych w ziemię. Stelaż zaopatrzony w daszek.

b) tablicy z mapą Parku, o wymiarach 80 x 100 cm – 1 szt.;

c) tablicy z zasadami zwiedzania Parku, o wymiarach 80 x 100 cm – 1 szt.;

d) tablicy ogłoszeń, o wymiarach 80 x 100 cm – 1 szt.

 • Wykonanie i montaż drewnianych stojaków na rowery – 7 szt.;
 • Zakup i montaż metalowych stojaków na rowery – 4 szt.

III. Badania naukowe.

 1. Ochrona czynna w borach chrobotkowych 91 TO: badania nad uwarunkowaniami środowiskowymi kształtującymi biotę porostową i grzybową na obszarze eksperymentalnym boru chrobotkowego, po   przeprowadzonych zabiegach ochrony czynnej. Badanie obejmuje:
 • Zakup rejestratorów – (loggerów), prowadzących stały pomiar czynników środowiskowych – rejestratorów do pomiaru temperatury i natężenia światła – 25 szt.;
 • Prace terenowe

Prace terenowe będą prowadzone na całej powierzchni wydzieleń  leśnych, na których przeprowadzono zabiegi ochrony czynnej oraz szczegółowo na 25 powierzchniach badawczych o powierzchni 100 m2 każda.

W ramach prac terenowych zostaną wykonane:

a) badania fitosocjologiczne – badanie występowania oraz udziału poszczególnych gatunków porostów i mszaków przy zastosowaniu poletek ramkowych na stanowiskach dogęszczających (ok. 300 stanowisk), wyznaczonych pomiędzy powierzchniami badawczymi;

b) montaż i konfiguracja pomiarowa rejestratorów na 25 powierzchniach badawczych;

c) zbiór gatunków porostu i mszaka do hodowli eksperymentalnej w laboratorium;

d) wykonanie pomiarów aktywności fotosyntetycznej fotobionta w porostach oraz miękiszu asymilacyjnego w mszakach w 3 seriach (wiosną, latem i jesienią) wraz z pomiarem wilgotności gleby;

e) badania mykologiczno-ekologiczne – notowanie gatunków grzybów makroowocnikowych oraz badanie zmienności biomasy ich owocników na 25 powierzchniach badawczych.

 • Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonane będą następujące działania:

a) identyfikacja laboratoryjna porostów i mszaków;

b) założenie i kontrola hodowli eksperymentalnej;

c) pomiar aktywności fotosyntetycznej porostów i mszaków z hodowli eksperymentalnej;

d) ocena żywotności komórek glonu w porostach oraz komórek miękiszu asymilacyjnego w mszakach z hodowli eksperymentalnej

e) opracowanie i analiza danych klimatycznych uzyskanych przez rejestratory;

f) identyfikacja laboratoryjna grzybów makroowocnikowych;

g) suszenie oraz ważenie zebranych owocników grzybowych;

h) opracowanie danych, analizy numeryczne, statystyczne i GISowe wraz z przygotowaniem raportu końcowego.


 

 
 

Rok 2020

W dniu 11 maja 2020 roku została  podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” reprezentowanym przez Janusza Kochanowskiego – Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na realizację niektórych działań w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”.

 W ramach umowy Nr EZ.0290.1.13.2020  będą realizowane następujące działania:

I. Działania związane z gospodarką leśną.

 1. Prace pomocnicze związane z jesiennym poszukiwaniem szkodników sosny i innych gatunków. Jesienne poszukiwania owadów w ściole – 135 szt.
 1. Prace pomocnicze związane z próbnym poszukiwaniem owadów, zbiorem jaj, itp. Ścinka drzew na płachtę wraz z przeliczeniem ilości gąsienic – 262,5 godziny.
 1. Eliminacja czeremchy amerykańskiej z obszaru PNBT. Ręczne obrywanie rozwijających się pędów w dwóch nawrotach oraz wyrywanie młodych samosiewów czeremchy – 1 zadanie.
 1. Utrzymanie sieci dróg służących do monitoringu i ochrony przeciwpożarowej lasu. Zakup kruszywa naturalnego i pospółki żwirowo-gliniastej wraz z transportem materiału – 296 ton.
 1. Wykonanie dolesień luk i przerzedzeń. Zakładanie nowych grodzeń. Działanie obejmuje:
 • Zakup sadzonek: Brzb 2/0-1650 szt., Ol sz-150 szt., jarząb pospolity-100 szt. wraz z  transportem;
 • Uprzątnięcie powierzchni, karczowanie pniaków, orka pełna oraz zdarcie pokrywy na talerzach – 0,19 ha/0,50 ha/750 szt.;
 • Sadzenie wielolatek w jamkę – 1900 szt.;
 • Zakup słupów Md lub Db wraz z transportem – 13 m3;
 • Paskowanie słupów, rozwiezienie słupów i siatki, wykonanie grodzenia – 808 m.
 1. Pozyskanie drewna w trakcie wykonywania trzebieży późnych. Pozyskanie i zrywka drewna o łącznej masie 2870  m ³.
 1. Prowadzenie czyszczeń późnych z pozyskaniem drewna użytkowego.
 • Wykonanie czyszczenia późnego – 1,30 ha;
 • Pozyskanie i zrywka drewna – 40 m3.

 

II. Inne działania związane z gospodarką leśną.

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osób poruszających się na szlakach turystycznych. Działanie obejmuje:
 • Usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu turystów przebywających na szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych – 1 zadanie;
 • Usunięcie gałęzi oraz drzew wzdłuż szlaków i ścieżek dydaktycznych przez pilarza z podnośnika koszowego – 32 godziny.
 1. Utrzymanie funkcjonalności ścieżki botanicznej przy siedzibie PNBT w Charzykowach, ul. Długa 33.

Pielęgnacja ścieżki poprzez utrzymanie nasadzeń, bezpieczeństwa, czystości i estetyki ścieżki – prace zostaną zlecone jednej osobie przez okres 7 m-cy (IV - X) – 1225 godzin.

 1. Konserwacja drewnianych elementów infrastruktury turystycznej PNBT. Działanie obejmuje odnowienie i zabezpieczenie następujących elementów infrastruktury turystycznej: kładek wraz z poręczami – 2 szt., platform widokowych – 2 szt., stelaży w postaci bramy do Parku wraz z urządzeniami towarzyszącymi – 8 szt., stelaży w postaci półbramy do Parku wraz z urządzeniami towarzyszącymi – 7 szt., stelaży do tablic informacyjnych – 22 szt., zadaszeń turystycznych z wyposażeniem – 2 szt., słupków punktów dydaktycznych – 34 szt., repliki Krzyża Napoleońskiego, stołów i ławek wolnostojących – 12 szt., drewnianych stojaków na rowery – 18 szt., rosochatek – 15 szt., parkingu w Bachorzu wraz z wyposażeniem, cumowiska łodzi wędkarskich wraz z wyposażeniem i  parkingiem, ogrodzeń drewnianych.
 1. Utrzymanie czystości na szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych PNBT. Zlecenie usługi utrzymania czystości na wszystkich szlakach i ścieżkach dydaktycznych, miejscach postoju pojazdów, wzdłuż ścieżki rowerowej Kaszubska Marszruta wraz z obrzeżem drogi powiatowej, cumowisko łodzi itp. Zlecenie obejmować będzie także zgłaszanie wszelkich uszkodzeń infrastruktury turystycznej i wykonywanie drobnych napraw w terenie – 1872 godziny.
 1. Doposażenie turystycznej infrastruktury terenowej  PNBT.  Działanie obejmuje:
 • Wykonanie i montaż: stołu – 1 szt., ławy – 1 szt., tablic o różnych wymiarach wraz ze drewnianym stelażem – 16 szt.
 • Remont i montaż, w tym usunięcie zniszczonych elementów urządzeń turystycznych, drewnianych platform widokowych o łącznej powierzchni ok. 12 m2 (2 szt.) oraz drewnianych kładek spacerowych o łącznej długości ok. 570 m (2 szt.).
 • Przebudowę i montaż drewnianej kładki spacerowej o łącznej długości ok. 980 m, na pętli Lipnickiego.
 1. Dokończenie budowy Punktu Informacji Turystycznej w Drzewiczu – etap II. Działanie obejmuje:
 • W ramach dokończenia budowy obiektu zaplanowano wykonanie: ścian działowych, podłoża i posadzek, wykończenia ścian wewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji wraz z ociepleniem, sanitarnej instalacji wewnętrznej, instalacji elektrycznej – zadanie 1.
 • Nadzór inwestorski – zadanie 1.

 

III. Badania naukowe.

 1. Ochrona czynna w borach chrobotkowych 91 TO: badania nad zmianami zachodzącymi w szacie roślinnej oraz biocie grzybowej w wyniku przeprowadzonych zabiegów ochrony czynnej.
  Badanie obejmuje:
 • Prace terenowe – badania fitosocjologiczne, mikologiczne i glebowe, obsługa rejestratorów do pomiaru temperatury i wilgotności gleby i powietrza oraz natężenia światła, wykonanie pomiarów aktywności fotosyntetycznej;
 • Prace kameralne – identyfikacja laboratoryjna porostów, mszaków, roślin i grzybów, opracowanie i analiza danych klimatycznych uzyskanych przez rejestratory, opracowanie i analiza danych z pomiarów aktywności fotosyntetycznej, opracowanie danych oraz analiza statystyczna wraz z przygotowaniem raportu końcowego;
 • Prace laboratoryjne – analizy glebowe.
 1. Telemetria bielika Haliaeetus albicilla w PNBT II etap.   Badanie obejmuje:
 • Zakup logerów wraz z rocznym abonamentem na aplikację do odczytu lokalizacji – 2 szt.;
 • Prace terenowe (prace na wysokości, założenie logerów, pomiary biometryczne);
 • Ocena wykorzystania siedlisk przez młode bieliki na podstawie odczytów z nadajników;
 • Prace kameralne (opracowanie raportu końcowego).
 1. Badanie behawioralne i genetyczne wilka w PNBT. Badanie obejmuje:
 • Zakup sprzętu terenowego oraz materiałów niezbędnych do realizacji badań: fotopułapki (8 kpl), karty SD na wymianę (8 szt.), akumulatory na wymianę (42 szt.), dysk zewnętrzny do przechowywania filmów, alkohol do przechowywania prób genetycznych;
 • Prace terenowe – tropienie, zbieranie odchodów;
 • Prace laboratoryjne: badania genetyczne oraz pod kątem biomasy i frekwencji ofiar;
 • Analiza filmów z fotopułapek pod kątem behawioru i oceny stanu zdrowia;
 • Prace kameralne (opracowanie raportu końcowego).
 1. Współwystępowanie Lobelia dortmanna i Cladium mariscus w jeziorze Wielkie Krzywce – dwóch gatunków o odmiennych wymaganiach ekologicznych. Badanie obejmuje:
 • Prace terenowe;
 • Prace  laboratoryjne – przygotowanie prób do analiz, wykonanie analiz palinologicznych, analiza makroszczątków, datowanie izotopem ołowiu, datowanie izotopem węgla;
 • Opracowanie wyników i przygotowanie raportu.

Działania zostaną zrealizowane do dnia 15 grudnia 2020 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na ich wykonanie wynosi 964 530,99 zł.

 
 

Rok 2019

W dniu 02 lipca 2019 roku została  podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” reprezentowanym przez Janusza Kochanowskiego – Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na realizację niektórych działań w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”.

 W ramach umowy Nr EZ.0290.1.12.2019  będą realizowane następujące działania:

I. Działania związane z gospodarką leśną.

 1. Pozyskanie drewna w trakcie wykonywania trzebieży późnych.  Pozyskanie i zrywka drewna o łącznej masie 2796  m ³.
 2. Wykonanie dolesień luk i przerzedzeń. Zakładanie nowych grodzeń. Działanie obejmuje:
 • Sadzenie (zakup Brzb 2/0 – 240szt.), transport sadzonek, uprzątnięcie powierzchni, zdarcie pokrywy na talerzach, sadzenie wielolatek w jamkę, orka broną talerzową – 0,24 ha,
 • Wykonanie grodzenia: zakup słupów Md lub Db – 2,10 m ³, transport, paskowanie słupów, rozwiezienie słupów i siatki – 107 mb.
 1. Prace pomocnicze związane z jesiennym poszukiwaniem szkodników sosny i innych gatunków. Jesienne poszukiwania owadów w ściole – 150 szt.
 2. Konserwacja grodzeń. Naprawa grodzeń, w tym zakup słupków Md lub Db – 7,0 m ³, transport, paskowanie słupów, rozwiezienie, naprawa grodzenia – 2860 mb.
 3. Porządkowanie dna lasu w ramach prewencji przeciwpożarowej. Porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych z materiałów łatwopalnych na pow. 14,53 ha – 307 h.
 4. Oznakowanie przeciwpożarowe. Zakup tablic „Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody” – 6 szt.
 5. Eliminacja czeremchy amerykańskiej z obszaru PNBT. Ręczne obrywanie rozwijających się pędów w trzech nawrotach oraz wyrywanie młodych samosiewów czeremchy – 3,47 ha.

II. Inne działania związane z gospodarką leśną.

 1. Utrzymanie nasadzeń na ścieżce botanicznej i udostępnianie ścieżki botanicznej. Działanie obejmuje:
 • Pielęgnację ścieżki poprzez utrzymanie nasadzeń, bezpieczeństwa, czystości i estetyki ścieżki – prace zostaną zlecone jednej osobie przez okres 7 m-cy (od 1.04.2019 do 31.10.2019 r.) – 1225 h,
 • Wykonanie nowych tablic , o różnych wymiarach i tematyce związanej z ekspozycjami; w zakres prac wchodzi wykonanie stelaży, tablic z nadrukiem, transport i montaż w terenie – 44 szt.,
 • Wymiana następujących ekspozycji: bartnictwo, tropy zwierząt; wykonanie 3 kłód bartnych oraz kompletu narzędzi bartnika, wykonanie ciągu tropów dla 11 gatunków wraz z tablicami edukacyjnymi – 2 szt.,
 • Wymiana mostka między stawami, wykonanie uli dla murarek i innych pszczołowatych – 3 szt., wykonanie domku dla kaczki krzyżówki na stawie – 1 szt., wykonanie światowidów drzew – 3 szt., wykonanie rzeźb owadów o wymiarach ok. 1,2-1,5 m – 3 szt.
 1. Konserwacja drewnianych elementów infrastruktury turystycznej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Działanie obejmuje odnowienie i zabezpieczenie infrastruktury turystycznej znajdującej się w miejscu wypoczynku dla turystów w Bachorzu – 1 zadanie.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa osób poruszających się na szlakach turystycznych. Działanie obejmuje:
 • Usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu turystów przebywających na szlakach turystycznych i ścieżka dydaktycznych – 1 zadanie,
 • Usunięcie gałęzi oraz drzew wzdłuż szlaków i ścieżek dydaktycznych przez pilarza z podnośnika koszowego – 13 h.
 1. Utrzymanie czystości na szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Utrzymanie czystości w terminie od 01.04.2019 do 30.09.2019 r. – 1872 h.
 2. Doposażenie turystycznej infrastruktury terenowej  Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.  Działanie obejmuje:
 • Przebudowę drewnianej kładki spacerowej na Pętli Lipnickiego – 520 mb,
 • Wymianę drewnianych ogrodzeń na terenie Parku – 90 mb.
 1. Wymiana drewnianych elementów ogrodzenia ścieżki botanicznej przy siedzibie Parku. Wykonanie ogrodzenia drewnianego – 290 mb.

III. Badania naukowe.

 1. Różnorodność biologiczna drzewostanów sosny zwyczajnej w PNBT. Badanie obejmuje:
 • Prace terenowe w tym: wytypowanie drzewostanów, wybór drzew próbnych i ich lokalizacja w warstwicach GPS, zbiór materiału do badań genetycznych, monitoring drzewostanów, ocena obradzania koron drzew próbnych, opis struktury przestrzennej drzewostanów, wykonanie zdjęć fitosocjologicznych – ok. 936 h,
 • Archiwizację materiału i przysposobienie do analiz genetycznych – ok. 320 h,
 • Analizy molekularne – ok. 840 h,
 • Analizy statystyczne i opracowanie danych – ok. 90 h.
 1. Telemetria bielika Haliaeetus albicilla w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” I etap.   Badanie obejmuje:
 • Prace terenowe – prace na wysokości, założenie logerów, pomiary biometryczne – 16 h,
 • Monitoring bielików na podstawie odczytów danych z nadajników – 210 h,
 • Prace laboratoryjne – ustalenie płci i markerów genetycznych – 8 h,
 • Opracowanie raportu częściowego – 45 h.
 1. Badanie parazytologii i składu pokarmowego wydry (Lutra lutra) w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Badanie obejmuje:
 • Badania laboratoryjne – 300 próbek, zakup pojemników i rękawiczek jednorazowych,
 • Prace kameralne – opracowanie wyników i raportu końcowego – 80 h.
 1. Ochrona czynna w borach chrobotkowych 91 TO: zmiany w szacie roślinnej oraz biocie grzybowej w wyniku przeprowadzonych zabiegów ochrony czynnej. Badanie obejmuje:
 • Prace terenowe – wykonanie zdjęć fitosocjologicznych wszystkich warstw roślinności, analiza ilościowa grzybów wielkoowocnikowych oraz śluzowców, pobór próbek do badań glebowych, zamontowanie i obsługa rejestratorów do pomiaru temperatury i wilgotności gleby, kartowanie płatów runa chrobotkowego i mszystego – 336 h,
 • Prace kameralne – identyfikacja laboratoryjna porostów, mszaków, roślin i grzybów, opracowanie i analiza danych klimatycznych uzyskanych przez rejestratory, opracowanie danych oraz analiza statystyczna wraz z przygotowaniem raportu końcowego – 544 h,
 • Prace laboratoryjne – analizy glebowe 104 próbek.

Działania zostaną zrealizowane do dnia 16 grudnia 2019 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na ich wykonanie wynosi 753 288,54 zł.

 
 

Rok 2018

W dniu 10 sierpnia 2018 roku zostały  podpisane umowy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” reprezentowanym przez Janusza Kochanowskiego – Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na finansowania niektórych działań w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” ze środków związanych z funduszem leśnym.

W ramach pierwszej umowy Nr EZ.0290.1.19.2018 dotyczącej prowadzenia badań naukowych będą realizowane dwa tematy badawcze, a mianowicie: 

 1. Obserwowane zmiany w szacie roślinnej oraz biocie grzybowej w wyniku przeprowadzonych zabiegów ochrony czynnej na terenie borów chrobotkowych 91TO w obrębie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. W ramach działania zaplanowano:
 • zakup rejestratorów (temperatury, wilgotności, natężenia światła) – 5 szt.,
 • prace terenowe na 24 powierzchniach kołowych obejmujące badania fitosocjologiczne, mykologiczne oraz glebowe,
 • prace kameralne – identyfikacja laboratoryjna porostów, mszaków grzybów i roślin,
 • prace laboratoryjne – wykonanie analiz glebowych.
 1. Telemetria bielika Haliaeetus albicilla w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” I etap. W ramach działania zaplanowano:
 • zakup logerów – 2 szt.,
 • prace terenowe – założenie logerów, pomiary biometryczne,
 • monitoring bielików,
 • prace laboratoryjne – genetyczne oznaczenie płci,
 • opracowanie wyników i przygotowanie raportu.

Badania zostaną zrealizowane do dnia 14 grudnia 2018 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na ich wykonanie wynosi 91.845,96 zł.

W ramach drugiej umowy Nr EZ.0290.1.20.2018 dotyczącej zadań z zakresu ochrony przyrody prowadzonej metodami gospodarki leśnej i innych działań, obejmuje 13 następujących działań:

 1. Regulacja zagęszczenia drzewostanów (trzebieże) – pozyskanie i zrywka drewna – 2352  m ³.
 2. Pozyskanie i zrywka drewna przy drogach pożarowych nr 2, 3, 4 oraz przy drogach dojazdowych do ekosystemów nieleśnych – 500 m ³.
 3. Dosadzanie drzew w drzewostanach starszych – dolesienia luk. Działanie obejmuje zakup sadzonek (1620 szt.), zdarcie pokrywy na talerzach, sadzenie wielolatek w jamkę oraz wykonanie nowych grodzeń (525 m).
 4. Wzbogacenie składu gatunkowego stref przejściowych. Działanie obejmuje:
 • pozyskanie i zrywkę drewna – 146 m ³,
 • zakup, transport, załadunek i rozładunek sadzonek – 6700 szt.,
 • uprzątnięcie powierzchni, wykonanie czyszczeń późnych, zdarcie pokrywy na talerzach, wykopanie dołu, dołowanie,
 • zakup słupów, transport słupów, paskowanie słupów – 23 m ³,
 • zakładanie nowych grodzeń – 1720 m.
 1. Prognozowanie występowania owadów zagrażających trwałość drzewostanów, jesienne poszukiwania owadów w ściole na 135 partiach kontrolnych.
 2. Naprawa dróg pożarowych. Zakup i dostawa kruszywa do naprawy dróg – 338 ton.
 3. Czynna ochrona borów chrobotkowych obejmująca:
 • grabienie ściółki leśnej na powierzchni 3,43 ha.
 • usuwanie mszaków na eksperymentalnej powierzchni 0,42 ha.
 • usunięcie drewna martwego znajdującego się w dnie lasu na powierzchni 12,63 ha.

8.    Wywieszanie budek dla ptaków i nietoperzy. Zakup schronów trocinobetonowych w ilości 100 szt.

9.  Wykonanie diagnostyki i przygotowanie zaleceń pielęgnacyjnych dębu szypułkowego "Bartuś”. Wykonanie ekspertyzy dla dębu – 1 zad.

10.  Utrzymanie nasadzeń na ścieżce botanicznej – 1190 h.

11. Utrzymanie czystości na szlakach i ścieżkach dydaktycznych - 1794 h oraz zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym wzdłuż  szlaków, ścieżek dydaktycznych, miejsc postoju oraz miejsc wypoczynku – 40 h.

12.  Budowa infrastruktury turystycznej Parku obejmująca:

 • wykonanie symbolicznej półbramy do Parku – 1 szt.;
 • demontaż starej bramy w oddz. 77 obwodu ochronnego Drzewicz.

13.  Budowa drewnianej wiaty na rowery, o  powierzchnia zabudowy 50 m²   wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wiaty w m. Drzewicz - 1 obiekt. Działanie obejmuje także usługę nadzoru inwestorskiego.

Działania zostaną zrealizowane do dnia 14 grudnia 2018 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na ich wykonanie wynosi 504.518,92 zł.

 

W dniu 12 października 2018 roku została  podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” reprezentowanym przez Janusza Kochanowskiego – Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na finansowania niektórych działań w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” ze środków związanych z funduszem leśnym.

 W ramach umowy Nr EZ.0290.1.41.2018 dotyczącej prowadzenia badań naukowych będzie realizowany następujący  temat badawczy:

Wykorzystanie danych LIDAR do określenia znaczenia struktury przestrzennej drzewostanów sosnowych w zachowaniu borów chrobotkowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Celem badań jest określenie struktury przestrzennej 3D drzewostanów sosnowych oraz jej wpływu na kształtowanie warunków rozwoju i zachowania borów chrobotkowych (podokapowych warunków mikroklimatycznych). Badania zostaną przeprowadzone na  2 poziomach szczegółowości:

 • Analiza okapu drzewostanu na podstawie danych fotolotniczych (LIDAR),
 • Analiza podokapowej części drzewostanów metodą naziemnego skanowania laserowego (TLS).

Projekt przewiduje również wykonanie analiz solarnych, a także obrazowania termalnego i optycznego (z wykorzystaniem platformy UAV).

Badanie zostanie zrealizowane do dnia 14 grudnia 2018 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na jego wykonanie wynosi  259.530,00 zł.

 
 

Rok 2017

W dniu 21 sierpnia 2017 r. podpisano umowy Nr EZ.0290.1.21.2017 r. oraz Nr EZ.0290.1.22.2017 r. pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” na udzielenie dofinansowania ze środków związanych z funduszem leśnym na realizację projektu pn.: „Realizacja działań ochronnych metodami gospodarki leśnej, badań naukowych oraz innych działań prowadzonych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie””.

W ramach pierwszej umowy, której celem jest przeprowadzenie badania naukowego pn.: „Wykorzystanie danych LIDAR do określenia znaczenia struktury przestrzennej drzewostanów sosnowych w zachowaniu borów chrobotkowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”” będą realizowane następujące prace:

 1. Analiza okapu drzewostanu borów chrobotkowych na podstawie danych fotolotniczych (ALS).
 2. Analiza podokapowej części drzewostanów metodą naziemnego skanowania laserowego (TLS).
 3. Modelowanie (3D) pojedynczych chrobotków. Wykorzystanie ręcznego skanera o dokładnościach sub-mulimetrowych i pasowanie zdjęć w celu wymodelowania (3D) pojedynczych chrobotków.
 4. Przygotowanie publikacji.

Badanie zostanie zrealizowane do dnia 15 grudnia 2017 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na jego wykonanie wynosi 239.358,00 zł.

 W ramach drugiej umowy o dofinansowanie będą realizowane następujące działania:

 1. Regulacja zagęszczenia drzewostanów (trzebieże) – pozyskanie i zrywka drewna o masie - 2247 m³.
 2. Prognozowanie występowania owadów zagrażających trwałość drzewostanów, jesienne poszukiwania owadów w ściole na 135 partiach kontrolnych.
 3. Ochrona przeciwpożarowa, modernizacja przeciwpożarowych stanowisk czerpania wody - 3 szt.
 4. Czynna ochrona borów chrobotkowych obejmująca:

I. Regulację zagęszczenia drzewostanów w celu zmniejszenia zadrzewienia do poziomu optymalnego dla borów chrobotkowych tj. 0,6-0,7 na powierzchni 12,63 ha.

II. Usunięciu z powierzchni drewna po wykonanych cięciach rozluźniających i drewna martwego znajdującego się na dnie lasu na powierzchni 12,63 ha.

Zadanie polega na:

 • Ręcznym wynoszeniu ściętego drewna- całych sztuk do szlaków zrywkowych.
 • Podwozie ściętego drewna do składnicy.
 • Wyrobieniu sortymentu.
 • Pakietowaniu drewna o łącznej masie - ok. 2000 mp.
 • Usunięciu martwego drewna i wywiezieniu z terenu Parku - ok. 152 tony/ 645 mp.

III. Usługę ekspercką – 20 dni.

 1. Utrzymanie czystości na szlakach i ścieżkach dydaktycznych - 1 392 godz.
 2. Utrzymanie nasadzeń na ścieżce botanicznej na powierzchni 0,50 ha – 1 190 godz.
 3. Budowa i remont infrastruktury turystycznej Parku obejmująca:
 • naprawę i konserwację poszycia trzcinowego drewnianych zadaszeń – 2 szt.;
 • wymianę poszycia trzcinowego drewnianych zadaszeń – 7 szt.
 1. Budowa wiaty na rowery w Charzykowach – powierzchnia zabudowy 39,53 m² - 1 obiekt.

Działania zostaną zrealizowane do dnia 15 grudnia 2017 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na ich wykonanie wynosi 803.874,01 zł.

 

W dniu 13 listopada 2017 r. podpisano umowę Nr EZ.0290.1.43.2017 pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” na udzielenie dofinansowania ze środków związanych z funduszem leśnym na realizację projektu pn.: „ Realizacja działań zmierzających do likwidacji skutków nawałnicy na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie””.

W ramach umowy o dofinansowanie będą realizowane następujące działania:

 1. Udrożnienie dróg pożarowych oraz dojazdowych na terenie parku:

Zadanie polega na:

 • usunięciu dłużyc wywrotów i złomów drzew z leśnych dróg pożarowych oraz dróg dojazdowych,
 • ścięciu drzew zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na drogach pożarowych i dojazdowych znajdujących się na poboczu drogi,
 • uprzątnięciu nawierzchni drogi z gałęzi i odpadów.

Łączna długość porządkowanych dróg wynosi 54 km (w tym 32 km dróg pożarowych oraz ok. 22 km dróg dojazdowych).

 1. Wykonanie elektrycznego zasilania awaryjnego osad służbowych Parku:
 • zakup trójfazowych agregatów prądotwórczych – 6 szt.
 • wykonanie linii zasilającej od agregatu do rozdzielnicy głównej budynku obejmująca montaż wejścia do podłączenia linii zasilającej (przewodu) do agregatu prądotwórczego w 6 osadach służbowych.
 1. Częściowa likwidacja skutków nawałnicy w drzewostanach przy drodze pożarowej nr 2, 3, 4:

Zadanie polega na:

 • pozyskaniu sortymentów drzewnych w drzewostanach sosnowych przylegających do dróg pożarowych nr 2, 3, 4 wraz ze zrywką mechaniczną i ułożeniem w stosy na powierzchni gdzie nagromadzenie złomów i wywrotów jest największe – 320 m³.

Działania zostaną zrealizowane do dnia 15 grudnia 2017 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na ich wykonanie wraz z kosztami pośrednimi wynosi 102 489,20 zł.

 

 
 

Rok 2016

W dniu 01 września 2016 roku podpisano umowę Nr EZ.0290.1.19.2016 pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” na udzielenie dofinansowania z funduszu leśnego na realizację projektu pt.: Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej, badania naukowe oraz inne działania prowadzone na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
W ramach projektu będą realizowane następujące działania i badania naukowe:
1. Wykonanie i montaż platformy dla bielika.
2. Regulacja zagęszczenia drzewostanów (trzebieże) – wykonanie cięć trzebieży późnej wraz ze zrywką drewna o łącznej masie 2305 m3. 
3. Dosadzanie drzew w drzewostanach starszych – dolesienia luk na powierzchni 0,84 ha.
4. Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanie przez jelenie i sarny. Wykonanie nowych grodzeń z siatki o łącznej długości 843 m. 
5. Prognozowanie występowania owadów zagrażających trwałości drzewostanów – jesienne poszukiwania owadów w ściole na 135 partiach kontrolnych.
6. Konserwacja drewnianych elementów infrastruktury turystycznej obejmująca:
- kładki i platformy widokowe z poręczami – 6 sztuk;
- stelaże w postaci bramy do Parku – 7 sztuk;
- stelaże w postaci półbramy do Parku – 4 sztuki;
- stelaże do tablic informacyjnych – 21 sztuk;
- zadaszenia turystyczne z wyposażeniem – 2 sztuki;
- ławki i stoły  wolnostojące – ławki – 6 sztuk, stół – 1 sztuka;
- ogrodzenia drewniane – ok. 684 m;
- drewniane stojaki na rowery – 15 sztuk;
- słupki punktów dydaktycznych – 34 sztuki;
- miejsce wypoczynku dla turystów w Bachorzu wyposażone w: zadaszenia kryte trzciną - 5 szt.;  stelaże do tablic - 4szt.; skocznia; płot o dł. ok. 208 m; zadaszenie nad ogniskiem z ławkami; kosze na odpady – 3 szt.; płot lamelowy o dł. ok. 9 m; stół; ławki – 2 szt.;
- obszar rekreacyjno -  wypoczynkowy w Bachorzu wyposażony w: płot o dł. ok. 277 m; podwójne stanowiska cumowania łodzi – 2- szt.; zadaszenia turystyczne z wyposażeniem – 2 szt.; stelaż w postaci półbramy. 
7. Doposażenie turystycznej infrastruktury terenowej obejmującej:
- wykonanie i montaż wiszących kłód bartnych – 2 szt.;
- wykonanie i montaż repliki krzyża Napoleońskiego;
- wykonanie i montaż stołów – 5 szt. I ław – 10 szt.;
- zakup, dostawa i montaż budek dla ptaków i nietoperzy – 4 szt.;
- przeniesienie symbolicznej bramy do Parku z tablicami, ławkami, koszami o ok. 50 m;
- wykonanie i montaż drewnianej wiaty nad ogniskiem z ośmioma ławkami.
8. Utrzymanie czystości na szlakach i ścieżkach dydaktycznych o łącznej długości 51 km. 

9. Usuwanie obcych gatunków roślin – eliminacja czeremchy amerykańskiej i róży pomarszczonej na powierzchni 7,36 ha.
10. Utrzymanie nasadzeń na ścieżce botanicznej na powierzchni 0,50 ha.
11. Budowa miejsca postoju pojazdów w Bachorzu.
12. Współczesne rozpoznanie różnorodności gatunkowej małych ssaków na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – trzeci rok badań.
13. Badania dotyczące grzybów makroskopowych w borach chrobotkowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – trzeci rok badań.

Projekt zostanie zrealizowany do dnia 16 grudnia 2016 roku, a  wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na jego wykonanie wynosi 843.380,16 zł.
 

 
 

Rok 2014

Dnia 20 maja 2014 roku Park Narodowy „Bory Tucholskie” zawarł UMOWĘ NR ZP-11/14 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na udzielenie środków finansowych z Funduszu Leśnego na realizację poniższych zadań.

Zadania zostaną zrealizowane w terminie do dnia 8 grudnia 2014 roku.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich wykonanie wynosi 784 220,00 zł. 

Umowa na wykorzystanie środków finansowych z funduszu leśnego została zawarta na podstawie art. 57 ust 2 i ust 58 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późniejszymi zmianami).

 
 

Fundusz leśny 2014

Eliminacja gatunków obcych, w tym inwazyjnych z obszaru Parku.

W ramach ochrony ekosystemów leśnych i zagospodarowania turystycznego:  Obejmuje następujące działania: eliminacja gatunków obcych: czeremchy amerykańskiej etap 1:  przy egzemplarzach większych niż 1,5 m wysokości przycięcie każdego pędu głównego (odroślowego) na wysokości 1 m, wraz z oczyszczeniem z gałęzi i pączków pozostającego 1 m odcinka odziomkowego, egzemplarze mniejsze niż 1,5 m wysokości zostaną wyrwane wraz z korzeniami – powierzchnia zabiegu 1,91 ha; etap 2: oczyszczanie części odziomkowej  z pędów.. (...)

Czytaj dalej...

Ochrona terenów leśnych Parku Narodowego „Bory tucholskie” przed pożarami.

W ramach ochrony ekosystemów leśnych i zagospodarowania turystycznego:  Obejmuje następujące działania: zakup pojazdu patrolowo-gaśniczego typu pick-up zbudowanego na bazie samochodu terenowego z napędem na cztery koła z odrębną skrzynią ładunkową z nadbudową, gdzie zmontowany zostanie wysokociśnieniowy agregat gaśniczy o pojemności 200 l; zakup 2 szpadli, siekiery, wyciągarki linowej i belki sygnałowej z zestawem nagłaśniającym; zakup i montaż tablic przeciwpożarowych: tablice magnetyczne do określania pozycji pożaru, które będą zlokalizowane w siedzibach Obwodów.. (...)

Czytaj dalej...

Budowa 5 kompleksów hibernacyjnych – zimowiska dla nietoperzy.

Obejmuje budowę 5 betonowych kompleksów hibernacyjnych – zimowisk dla nietoperzy poprzez: wykonanie konstrukcji żelbetowej obiektu o wymiarach 4,50 x 2,50 m, przykrytej   nasypem ziemnym; wykonanie profilowanego zejścia oraz drzwi z otworem wlotowym; zaopatrzenie obiektu w izolację przeciw wilgociową i termiczną, ścianki hibernacyjne,      system gromadzenia wody, wentylacją, czujniki wilgotności, temperatury; konsultacje i odbiór chiropterologiczny obiektu.. (...)

Czytaj dalej...

Fundusz leśny 2013

Monitoring foliofagów sosny

Monitoring foliofagów sosny Na terenie Parku corocznie prowadzony jest monitoring stanu ilościowego owadów żerujących na aparacie asymilacyjnym sosny. Zgodnie z wynikami badań szeroko zakrojonego monitoringu oraz na podstawie prognozy sporządzonej przez Zakład Ochrony Lasu w Gdańsku, poważnym problemem jest brudnica mniszka, która na podstawie obserwacji lotu motyla i rejestracji samic na pniach metodą na dziesięciu drzewach w okresie kulminacji rójki określiła powierzchnię zagrożoną na 2013 r.. (...)

Czytaj dalej...  

Utrzymanie siedlisk borów chrobotkowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

Zadanie realizowano w dwóch wydzieleniach leśnych 8h i 9d o łącznej powierzchni 4,87 ha i polegało na: wykonaniu cięcia prześwietlającego przez obniżenie zwarcia do poziomu 06-07 wyniesienie z powierzchni wyciętych drzew oraz występującego tam martwego drewna do najbliższej linii wywozowej wywóz i złożenie wyniesionego materiału na powierzchniach zagrożonych nadmierna penetracją ze strony turystów Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 27 000,00 zł.. (...)

Czytaj dalej...

Budowa przepustów dla płazów wraz z montażem obustronnych ścian naprowadzających ciągu drogi powiatowej przebiegającej przez Park

Zakres prac wykonanych w 2013 roku, w celu zakończenia realizacji zadania, obejmował: remont nawierzchni bitumicznej w miejscu wykonania przepustów pod jezdnią roboty wykończeniowe w postaci zasypania ścianek naprowadzających i uzupełnienie poboczy koszty związane z nadzorem inwestorskim nad pracami budowlanymi Łączny koszt finansowania powyższego zakresu z funduszu leśnego wyniósł 34 885,15 zł.. (...)

Czytaj dalej...

Rok 2013

W ramach podpisanej w dniu 13 czerwca 2013r. umowy Nr ZP-14/13 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe a Parkiem Narodowym "Bory Tucholskie" sfinansowano ze środków funduszu leśnego w 2013 r. realizację następujących zadań: