Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Ekosystemy leśne Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

Ekosystemy leśne zajmują znaczną większość obszaru Parku Narodowego – ponad 3800 ha, co stanowi 83% powierzchni Parku. Dominującymi typami siedlisk leśnych są siedliska borowe, zajmujące prawie 98% powierzchni leśnej Parku. Siedliska lasowe zajmują nieco ponad 2% powierzchni leśnej Parku i występują większymi płatami w nieckach jezior Ostrowitego i Charzykowskiego oraz nad jeziorami: Dybrzk, Jeleń, Krzywce Wielkie, Krzywce Małe, także wąskimi pasami wzdłuż Strugi Siedmiu Jezior.

Poniżej opisano poszczególne typy siedliskowe lasu występujące na terenie Parku, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów roślinnych związanych z danym siedliskiem.

 
 

Typy siedliskowe lasu