Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

KRÓLESTWO: ROŚLINY Archaeplastida

GLONY ALGAE

Glony lub inaczej algi nie są grupą systematyczną. Nazwą tą objęto organizmy o podobnych cechach morfologicznych i ekologicznych. W jej skład  wchodzą organizmy z  kilku niespokrewnionych linii ewolucyjnych organizmów plechowych (beztkankowych).

Cechami łączącymi gromady składające się na tę grupę jest najczęściej samożywność, udział w pierwotnej produkcji materii organicznej w wodach (mogą to być zarówno duże zbiorniki wodne, jaki i np. wilgotna gleba) oraz budowa beztkankowa.

W Parku Narodowym „Bory Tucholskie” najlepiej poznano glony występujące w jeziorach. Do cenniejszych należą wszystkie glony tworzące podwodne „łąki ramienicowe”, jak chociażby w Jeziorze Ostrowitym.

Wykaz gatunków glonów Parku Narodowego "Bory Tucholskie" dostępny poniżej w plikach do pobrania.

 

WĄTROBOWCE MARCHANTIOPHYTA

Wątrobowce w Parku reprezentowane są przez 35 gatunków (około 11% krajowej hepatikoflory). Spośród nich 8 to gatunki chronione, 2 gatunki wymierające (E), 2 gatunki narażone na wymarcie (V), 6 gatunków rzadkich (R) i 1 gatunek o nieokreślonym stopniu zagrożenia (I).

Wykaz gatunków wątrobowców Parku Narodowego "Bory Tucholskie" dostępny poniżej w plikach do pobrania.

 

MCHY BRYOPHYTA

Mchy reprezentowane są przez 194 gatunki (około 23 % krajowej muskoflory). Wśród mchów 55 gatunków objętych jest ochroną, 2 gatunki należą do wymierających (E), 7 gatunków narażonych jest na wymarcie (V), 29 gatunków jest rzadkich (R) i 16 gatunków posiada status o nieokreślonym stopniu zagrożenia (I).

Wykaz gatunków mchów Parku Narodowego "Bory Tucholskie" dostępny poniżej w plikach do pobrania.

 

ROŚLINY NACZYNIOWE TRACHEOPHYTA

Na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” odnotowano 682 gatunki roślin naczyniowych, co stanowi około 33% całej flory Polski niżowej i około 40% flory Pomorza Zachodniego.

Rośliny naczyniowe występujące na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, reprezentują 96 rodzin. Z czego aż 32 rodziny reprezentowane są przez jeden gatunek. Występuje tu także 58 gatunków należących do archeofitów i 33 gatunki należące do kenofitów. Jak dotąd odnotowano 48 gatunków chronionych.

Wykaz gatunków roślin naczyniowych Parku Narodowego "Bory Tucholskie" dostępny poniżej w plikach do pobrania.

 

 

Pliki do pobrania: