Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Bilety wstępu

Bilety do Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

Wysokość opłat za jednorazowy wstęp do Parku wynosi:

 • bilet normalny 6,00 zł (w tym VAT);
 • bilet ulgowy 3,00 zł (w tym VAT).


Opłat za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie” nie pobiera się od:

 • mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem (gmina Brusy i gmina wiejska Chojnice)
 • dzieci w wieku do 7 lat;
 • osób, które posiadają zezwolenie Dyrektora Parku na prowadzenie badań w zakresie ochrony przyrody;
 • uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w Parku w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Parku;
 • członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz.1863) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Opłat za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie” nie pobiera się w następujących miejscach:

 • Terenowa Baza Edukacyjna w Bachorzu,
 • cumowisko łodzi wędkarskich w Bachorzu,
 • punkt widokowy w Bachorzu,
 • ścieżka botaniczna przy siedzibie PNBT w Charzykowach,
 • ścieżka rowerowa „Kaszubska Marszruta”,
 • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie.


W praktyce oznacza to, że osoby przebywające wyłącznie na wymienionych wyżej obszarach Parku nie muszą posiadać biletu wstępu1.

1 Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 400),


Upoważnionymi do ulgowego2 biletu na teren Parku Narodowego „Bory Tucholskie” są:
 • uczniowie szkół i studenci;
 • emeryci i renciści;
 • osoby niepełnosprawne;
 • żołnierze służby czynnej.

Bilety można nabyć:
 1. Dyrekcja Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, ul. Długa 33, Charzykowy /od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30/
 2. Gminny Punkt Informacji Turystycznej, ul. Jeziorna 54, Charzykowy
  /w godzinach otwarcia/
 3. Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach /w godzinach otwarcia/
 4. Sklep Spożywczy Ostrowski Henryk, ul. Chojnicka 6, Małe Swornegacie /w godzinach otwarcia/
 5. Sklep Spożywczy w Funce, Funka 3a /w godzinach otwarcia/
 6. Promocja Regionu Chojnickiego w Chojnicach (ul. Stary Rynek 4) /w godzinach otwarcia/


Opłatę za bilet można wnieść także na rachunek Parku Narodowego „Bory Tucholskie w BGK Gdańsk nr konta: 52 1130 1121 0006 5599 5320 0001.
Przy dokonywaniu opłaty na konto należy pamiętać o wpisaniu tytułu opłaty, a w nim: na jaki okres wniesiona jest opłata, liczbę biletów (w tym ile biletów ulgowych, a ile normalnych) np. opłata za bilety wstępu za 29.08.2020 r., 3 bilety ulgowe, 2 bilety normalne.

Dowód wpłaty podlega kontroli i zastępuje bilet.

______________
2 Warunkiem udzielenia zniżki w wysokości 50 % (bilet ulgowy) określonej w art. 12 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody jest okazanie przy kontroli dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia.

Możesz również wspomóc Park poprzez dowolną wpłatę na cele związane z ochroną przyrody.
Wpłaty można dokonać na Konto bankowe Parku z dopiskiem: darowizna na ochronę przyrody PNBT:
Park Narodowy "Bory Tucholskie"
ul. Długa 33
89-606 Charzykowy
Nr rachunku: BGK Gdańsk nr 52 1130 1121 0006 5599 5320 0001

Dziękujemy :)

Wpłata na konto bankowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie”  jest jednoznaczna z zapoznaniem się z poniższą klauzulą informacyjną

 

 

Pliki do pobrania: