Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Ryby

Jeziora Parku charakteryzują się ichtiofauną typową dla niżowych wód o średniej i małej trofii, zatem występują tu: leszcz, płoć, węgorz, szczupak, krąp, sandacz, okoń, lin, miętus, karaś, ukleja i inne.

Zgodnie z typologią rybacką zaliczane są do czterech typów rybackich. Jezioro Ostrowite jest jeziorem sielawowym ze wskaźnikowymi gatunkami: sieją i sielawą. Pozostałe zbiorniki wchodzące w skład systemu Strugi Siedmiu Jezior to zbiorniki leszczowe, linowo-szczupakowe i karasiowe. Struga jest zasiedlona przez zespół ryb złożony zarówno z gatunków reofilnych jak i gatunków charakterystycznych dla stref ekotonalnych rzeka-jezioro. W lotycznych (o szybkim przepływie) odcinkach Strugi dominują ryby prądolubne, których głównym przedstawicielami są kleń i kiełb, a w odcinkach lenitycznych (o wolnym przepływie) okoń, płoć, koza i węgorz.

W jeziorach połączonych Strugą stwierdza się obecność 29 gatunków, z których 7 (węgorz, szczupak, lin, okoń, leszcz, płoć i kleń) występuje we wszystkich jeziorach. Spośród wszystkich gatunków występujących w wodach Strugi dwa gatunki objęte są ochroną częściową:

  • koza (Cobitis taenia)
  • różanka (Rhodeus sericeus amarus).

W wyniku prowadzonych zarybień w latach poprzedzających utworzenie Parku w niektórych jeziorach obok rodzimej ichtiofauny pojawiły się gatunki obce takie jak: tołpyga biała i pstra oraz karp.

Zapraszamy do galerii zdjęć podwodnych