Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Ochrona ścisła

Ochrona ścisła obejmuje obszary charakteryzujące się największą stabilnością i odpornością na degradację. Obszary ochrony ścisłej stanowią łącznie 324,30 ha - 7% powierzchni Parku.

Na obszarach ochrony ścisłej obowiązuje zasada całkowitego zaniechania ingerencji człowieka w stan ekosystemów i składników przyrody. Obowiązuje tam również zakaz zbioru roślin i grzybów oraz ich części, a także zakaz wstępu z wyjątkiem znakowanych szlaków turystycznych. Udostępnione do zwiedzania są Gacno Małe i Kacze Oko.

Granice obszarów ochrony ścisłej oznacza się w terenie tablicami z napisem „obszar ochrony ścisłej”, „osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony".

Kacze Oko Obwód Ochronny Bachorze - oddz. 88d, f; powierzchnia łączna 2,42 ha, w tym: jezioro 0,69 ha, lasy 1,73 ha;
Ochroną objęto jezioro dystroficzne wraz z otaczającym je borem bagiennym.
Głuche Obwód Ochronny Drzewicz - oddz. 169a; ochroną objęto jezioro o powierzchni 3,47 ha;
Celem ochrony jest zachowanie naturalnych procesów rozwojowych w jeziorze lobeliowym.
Olbrachta Obwód Ochronny Drzewicz - oddz. 170a, 75d, 76a, f, g; powierzchnia łączna 19,02 ha, w tym: jezioro 3,08 ha, lasy 15,94 ha;
Ochroną objęto jezioro wraz ze zlewnią bezpośrednią.
Rybie Oko Obwód Ochronny Bachorze - oddz. 88i, j; powierzchnia łączna 1,49 ha, w tym: jezioro 0,41 ha, bagna 1,08 ha;
Ochroną objęto jezioro dystroficzne wraz z otaczającym je borem bagiennym.
Gacno Małe Obwód Ochronny Bachorze - oddz. 178a, 145b, c, d, 146a, b, d, 155a, 156a; powierzchnia łączna 109,27 ha, w tym: jezioro 17,44 ha, bagna 0,74 ha, lasy 89,50 ha, inne /drogi, rowy/ 1,69 ha;
Celem ochrony jest zachowanie naturalnych procesów rozwojowych w jeziorze lobeliowym wraz w jego zlewnią bezpośrednią.
Kocioł Obwód Ochronny Bachorze - oddz.171a, 64, 65, 66, 79, 80, 81, 82a, b, c; powierzchnia łączna 135,43 ha, w tym: jezioro 2,05 ha, lasy 130,64 ha, inne /drogi, rowy/ 2,74 ha;
Celem ochrony jest zachowanie naturalnych procesów rozwojowych w ekosystemach leśnych przy braku jakiejkolwiek ingerencji człowieka; Wyznaczenie tego obszaru pozwoli na stworzenie możliwości badań przyrodniczych, w tym z zakresu nauk leśnych.
Kociołek Obwód Ochronny Dębowa Góra - oddz. 78m, l; powierzchnia łączna 1,53 ha, w tym: jezioro 0,75 ha, lasy 0,8 ha;
Ochroną objęto jezioro dystroficzne wraz z otaczającym je borem bagiennym.
Błotko Obwód Ochronny Drzewicz - oddz. 164a, 44f, g; powierzchnia łączna 5,88 ha, w tym: jezioro 1,44 ha, lasy 4,44 ha;
Ochroną objęto jezioro wraz z torfowiskiem, na którym występują: kłoć wiechowata, bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna.
Nierybno Obwód Ochronny Drzewicz - oddz. 167a, 54b, c, d; powierzchnia łączna 19,07 ha, w tym: jezioro 10,36 ha, bagna 0,78 ha, lasy 7,93 ha;
Celem ochrony jest zachowanie naturalnych procesów rozwojowych w jeziorze lobeliowym i jego zlewni bezpośredniej.
Półwysep na jez. Ostrowie Obwód Ochronny Dębowa Góra - oddz. 126a, b, c, d, f; powierzchnia łączna 26,72 ha, w tym: lasy 26,04 ha, inne /drogi, rowy/ 0,68 ha;
Celem ochrony jest zachowanie naturalnych procesów rozwojowych w ekosystemach leśnych i porównanie zmian tam zachodzących do obszarów gdzie dopuszczalna jest czynna ochrona.
 
 

Ochrona częściowa

Ochrona częściowa została zastosowana na obszarach, na których główne przedmioty ochrony wymagają lub mogą wymagać ochrony czynnej. Obszary ochrony częściowej stanowią 4 209,78 ha.

W PNBT wyróżniono następujące rodzaje ochrony częściowej:

  • ochrona częściowa bierna zachowawcza polegająca na zminimalizowanej ingerencja człowieka,
  • ochrona częściowa czynna kreatywna polegająca na zmianie istniejącego stanu przyrody poprzez wywołanie określonych procesów przyrodniczych np. przyspieszenie sukcesji roślinności lub zmianę kierunku sukcesji,
  • ochrona częściowa czynna stabilizująca prowadzona w celu utrzymania wrzosowisk, muraw piaskowych i łąk,
  • ochrona częściowa czynna eksperymentalna mająca na celu utrzymanie borów chrobotkowych,
  • ochrona częściowa czynna renaturalizacyjna mająca na celu zainicjowanie regeneracji procesów torfotwórczych.
 
 

Ochrona krajobrazowa

Ochrona krajobrazowa dopuszczająca ograniczone użytkowanie gospodarcze na gruntach rolnych oraz terenach służących obsłudze realizacji celów ochronnych Parku Narodowego. Ochroną krajobrazową objęto 78,96 ha.