Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Wycieczki

  1. Maksymalna wielkość grupy wycieczkowej wynosi 30 osób.
  2. Turystyka zorganizowana (grupy wycieczkowe) może odbywać się pod kierunkiem przewodników lub pracowników Parku wyznaczonych przez Dyrektora Parku.
  3. Na terenie Parku obowiązują bilety wstępu.
  4. Szczegółowych informacji na temat wycieczek udzielają pracownicy działu ds. udostępniania Parku i ochrony przyrody tel. (052) 33 55 127 e-mail: a.szulta@pnbt.com.pl, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Odpłatność za zajęcia, wycieczki oraz pozostałe usługi z zakresu edukacji i turystyki reguluje Zarządzenie nr 14/22 Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z dn. 1 czerwca 2022 r. w sprawie udostępniania Parku dla edukacji i turystyki. Wielkość grupy uczestniczącej w wycieczkach po Parku reguluje Rozporządzenie MŚ z dn. 15.12.2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla PNBT (Dz.U. nr 230, poz.1545)

 

 

Pliki do pobrania: