Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 
 

Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego.

„Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego.”

W dniu 23 stycznia 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowany przez Pana Romana Wójcika – Zastępcę Prezesa Zarządu zawarł umowę z Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” reprezentowanym przez Dyrektora Janusza Kochanowskiego,  na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.. (...)

Czytaj dalej...

Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap II: Przebudowa budynku inwentarskiego wraz z budową Zagrody Pokazowej Zwierząt.

Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap II: Przebudowa budynku inwentarskiego wraz z budową Zagrody Pokazowej Zwierząt.

W dniu 21 listopada 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowany przez Pana Romana Wójcika – Zastępcę Prezesa Zarządu zawarł umowę z Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” reprezentowanym przez Dyrektora Janusza Kochanowskiego,  na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.. (...)

Czytaj dalej...

Przebudowa budynku inwentarskiego trwa!

Przebudowa budynku inwentarskiego trwa! W Chocińskim Młynie trwają prace związane z przebudową budynku inwentarskiego. Na dzień dzisiejszy zrealizowano następujące zadania: - wzmocniono fundamenty budynku z zewnątrz oraz wewnątrz, - dokonano rozbioru więźby dachowej oraz pokrycia dachowego, - ułożono strop oraz wykonano nową więźbę dachową wraz z deskowaniem i papowaniem, - odeskowano wszystkie elementy drewniane konstrukcji, - wymurowano ścianki oraz uzupełniono brakujące cegły w ścianach, - oczyszczona została cegła w środku i na zewnątrz, - podzielono wnętrze budynku na tzw.. (...)

Czytaj dalej...  

Przebudowa budynku inwentarskiego na finiszu

Przebudowa budynku inwentarskiego na finiszu W Chocińskim Młynie trwają końcowe prace związane z przebudową budynku inwentarskiego. W ostatnim czasie zrealizowano następujące zadania: - ocieplono i odeskowano strop - wykonano tynki wewnętrzne oraz wylano posadzki - zamontowano zbiorniki na gnojowicę oraz wykonano płytę gnojową - wykonano stolarkę okienną i drzwiową - uzupełniono brakujące elementy ceglane - ułożono kostkę brukową dookoła budynku - wykonano kominy wentylacyjne Obecnie trwają prace związane z instalacjami elektryczną, wodno-kanalizacyjną, prace wykończeniowe oraz związane z wyposażeniem budynku.. (...)

Czytaj dalej...