Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Ekosystemy wodne Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

Ekosystemy wodne w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” zajmują powierzchnię 530,36 ha, co stanowi 11% jego ogólnej powierzchni. Odznaczają się one niezaprzeczalnymi walorami wód w skali całego Pojezierza Pomorskiego. Decyduje o tym między innymi unikalny charakter Strugi Siedmiu Jezior i jej zlewni oraz dobry stan zachowania tych ekosystemów.

Struga Siedmiu Jezior

jest największą jednostką hydrograficzną Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Jest to niewielka rzeka (13,9 km), która odprowadza swe wody do przepływowego Jeziora Charzykowskiego, jest więc jako dopływ Brdy ciekiem trzeciego rzędu w dorzeczu Wisły. Teren zlewni Strugi prawie w całości pokrywa się z obszarem Parku – jej powierzchnia na terenie Parku zajmuje 32,6 km2, co stanowi 85% całkowitej powierzchni zlewni. Pozostałe 15% zajmują obszary położone na terenie Nadleśnictwa Rytel (wschodni i południowy fragment zlewni).

Dominującym elementem ekosystemów wodnych są jeziora, które w liczbie 21 reprezentują wszystkie genetyczne i morfologiczne typy charakterystyczne dla terenów nizinnych Polski. Tuż obok siebie możemy tu spotkać jeziora harmoniczne, dystroficzne, lobeliowe, mezotroficzne i eutroficzne.

Wszystkie występujące w Parku jeziora reprezentują siedliska sieci NATURA 2000. Wyróżniamy wśród nich następujące rodzaje: