Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Bór mieszany bagienny

Siedlisko pod silnym wpływem wody gruntowej, występujące na uboższych torfowiskach przejściowych, często przechodzących w wysokie. Warstwa próchnicy jest torfem wysokim lub przejściowym. Na siedliskach tych wykształciły się zespoły roślinne: śródlądowy bór wilgotny Molinio-Pinetum kontynentalny bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum i brzezina bagienna Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis. W drzewostanie gatunkiem panującym jest sosna zwyczajna, z domieszką brzozy, która ma większy udział w zespole brzezinie bagiennej. Siedlisko występujące niewielkimi płatami na całym obszarze Parku, zajmując 0,7% powierzchni leśnej.