Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Bór suchy

Spotykany na siedliskach skrajnie suchych i ubogich, z bardzo głębokim poziomem wody gruntowej. Występuje na ubogich glebach wykształconych z gruboziarnistych, łatwo przepuszczalnych piasków wydmowych. Siedliska boru suchego wyróżniają się drzewostanem sosnowym oraz charakterystycznym porostowo-mszystym runem z dużym udziałem krzaczkowatych porostów, głównie chrobotków. Zespołem roślinnym odpowiadającym temu typowi siedliskowemu lasu jest zespół śródlądowego boru suchego Cladonio-Pinetum. Na terenie Parku występuje niewielkimi płatami w północnej części Paku, zajmując 0,2% powierzchni leśnej.