Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Bór wilgotny

Siedlisko ubogie, znajdujące się pod umiarkowanym lub dość silnym wpływem wody gruntowej, utrzymującej się w zasięgu profilu przez znaczną część roku. W warunkach Parku wykształcone głównie na glebach gruntowo-glejowych. Zespołem roślinnym odpowiadającym temu typowi siedliskowemu lasu jest zespół śródlądowego boru wilgotnego Molinio-Pinetum. W Parku ma znikomy udział powierzchniowy.