Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Las mieszany bagienny

Siedlisko pod dość silnym wpływem wody gruntowej, wykształcone na żyznych glebach organicznych z próchnicą w postaci torfu przejściowego. Towarzyszy przeważnie innym siedliskom bagiennym. Dominującym zespołem roślinnym na tym siedlisku jest pomorski acydofilny las brzozowo-dębowyBetulo-Quercetum roboris. Drzewostan buduje brzoza brodawkowata i sosna zwyczajna. Na terenie Parku siedlisko występuje w kilku niewielkich wyłączeniach, zajmując 0,1% powierzchni leśnej.