Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Las świeży

Siedlisko żyzne, świeże, pod słabym wpływem wody gruntowej lub opadowej. Występuje na glebach brunatnych i płowych. Wykształcił się tu zespół grądu subatlantyckiego Stellario-Carpinetum. Drzewostan na tym siedlisku jest zwykle dorodny, z podszytem i runem bogatym w gatunki. Na terenie Parku siedlisko ma znikomy udział powierzchniowy.