Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Las wilgotny

Siedlisko żyzne i korzystnie uwilgotnione, występujące na czarnych ziemiach murszastych i właściwych. W wariancie umiarkowanie wilgotnym występuje zespół grądu subatlantyckiego Stellario-Carpinetum , a w wariancie silnie wilgotnym wykształcił się zespół łęgu jesionowo-wiązowego Ficario-Ulmetum minoris. Drzewostan tworzy głównie olsza czarna z domieszką brzozy i osiki. Dość bujny podszyt tworzą: leszczyna, dereń, jesion, bez koralowy. Na terenie Parku występuje niewielkimi płatami w obniżeniach nad Jeziorem Ostrowitym i Jeziorem Charzykowskim, zajmując 0,1% powierzchni leśnej.