Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Ols (ols typowy)

Siedlisko żyzne pod silnym wpływem wody gruntowej i opadowej, związane z zagłębieniami i obniżeniami terenu, zabagnionymi dolinami cieków i mis jeziornych. Występuje na glebach torfowisk niskich. Na siedlisku tym wykształcił się zespół olsu porzeczkowego Ribeso nigri-Alnetum. Drzewostan buduje olsza czarna, czasem z udziałem brzozy. W podszycie spotykamy: brzozę, kruszynę, rzadziej świerka. Zajmuje 0,3% powierzchni leśnej Parku.